A fórumok használatának a szabályai

  • Sharebar

Üdvözlünk a Saeco-Keszthely szakmai fórumán!

A következő szabályokat a fórumozó közösség visszajelzései és más fórumok tapasztalatai alapján alkottuk meg.
1.) A fórum használata feltételezi a Fórumszabályzat ismeretét és elfogadását.
2.) A szabályzat nem ismerése nem mentesít a kellemetlen következményei (indoklás nélküli üzenet-, vagy akár ID-törlés) alól.

Jó fórumozást,

A fórum célja

A fórum célja az, hogy lehetőséget biztosítson az oldal tematikájába illő témák kulturált keretek között történő megvitatására. A blog célja a kávéautomatákkal kapcsolatos új információk közlése, az ezekkel kapcsolatos észrevételek megvitatása.
Emellett új témák is indíthatóak, ezek indítását a moderátor engedélyezi.

Az adminisztrátor és a moderátor

Adminisztrátor: Az adminisztrátor a fórum tulajdonosa. Ő választja ki az egyes fórumok moderátorait, ő ad jogokat a regisztrált felhasználóknak, továbbá ő szerkesztheti vagy törölheti az egyes hozzászólásokat.

Moderátor: A moderátorok a fórumok vezetői. A legtöbb fórumnak van moderátora, ugyanaz a személy több fórumnak is lehet a moderátora. A moderátor kiléte nem titok. Az adminisztrátor is lehet moderátor. A moderátorok szerkeszthetik, vagy törölhetik a saját fórumaikon szereplő üzeneteket, nem tudják azonban megváltoztatni az egyes felhasználók jogait, és nem tudnak tagokat kitiltani a fórumból, bár megkérhetik erre az adminisztrátort.

A viták módjáról

Flame: Indulatos bejegyzés, megjegyzés vagy vita. A témákon belül ajánlott kerülni. A végképp elkerülhetetlennek látszó vitákat (flame-eket) egy rövid üzenet és kísérő hivatkozás mellékletével célszerű átterelni a felmerülő igény esetén létrejövő "Flame fórum"-ra.
Mivel a flame gyakran szalonképtelen és/vagy nem tartozik szorosan a fórum témájához, a moderátorok, az értelmetlen vitát elkerülendő, figyelmeztetik, moderálják az adott üzeneteket, témákat, felhasználókat. Ha bárki heves vitába keveredik, provokálják stb., javasolt higgadtan, kulturáltan válaszolni, "elszámolni tízig", nem pedig azonnal, hirtelen felindulásból válaszolni. Az ilyen reakciók általában tovább rontják a helyzetet, és még kellemetlenebb helyzetbe sodorhatják az illetőt.
Aki sértő hozzászólást talál, akár neki címezve, akár másnak, vagy eltévedt, fölösleges, trágár üzenetre bukkan, értesítse a moderátort.

Felhasználói nevek

A felhasználói nevekről (becenév, nick, username): Megválasztásukkor célszerű szintén szem előtt tartani a netikettet; a provokatív nick használata kerülendő. Politikai témára utaló nick azonnal törlésre kerül. Több felhasználói nevet is regisztrálni csak nagyon indokolt esetben ajánlott, mert a fórumlátogatók általában nem veszik jó néven, ha ilyesmire fény derül. A legtöbb fórumozó számára a nick "szent". Más felhasználói nevét üzenetben, esetleg új nickkel gúnyolni, eltorzítani (üzenetek esetén a rövidítés kivételével) nagyfokú illetlenségnek számít, amit nem csak a felhasználói név tulajdonosa, hanem alkalmasint a teljes közönség zokon vehet.
Jogsértő minden olyan hozzászólás, amely közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.

Az alábbiakon kívül tetszőleges nicknevet választhat minden felhasználó:

  1. védett név, elnevezés,
  2. kortárs vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, művész- vagy beceneve,
  3. más jogos és méltányolható érdekeit sértő név, elnevezés,
  4. obszcén vagy trágár kifejezés,
  5. rasszista, mások lelkiismereti, vallási, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés,
  6. burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezés,
  7. az üzemeltető fórumain már létező, vagy azokhoz a megtévesztésig hasonlító azonosító,
  8. politikai pártra, csoportosulásra, személyre utaló név.

Hozzászólások

Az üzemeltető a saját belátása és érdekei szerint szabadon rendelkezik a bármelyik fórumán közzétett hozzászólásokkal, ideértve az egyes hozzászólások részét vagy egészét képező tudományos, műszaki, irodalmi, vizuális, hang- és szoftveralkotások tárolását vagy törlését is. A hozzászólás közzétételével a regisztrált felhasználó lemond – az üzemeltető bármely fórumán, bármilyen formában közzétett – hozzászólása feletti rendelkezési jogáról; anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben ezek tárolására, törlésére, vagy ezek elmaradására, a hozzászólások megsemmisülésére alapozva nem támaszthat.

Az üzemeltető a Fórumon közzétett adatokért, képekért, szövegekért, sem más információhordozókért felelősséget nem vállal. A Fórumon közölt adatok megbízhatóságával, hitelességével, minőségével kapcsolatban az üzemeltető semmifajta kontrollt nem végez, így semmilyen értelemben nem vonható felelősségre a Fórumon elhelyezett információkból következő esetleges káresemények miatt. Ennek ellenére kérjük, hogy ha a regisztrált felhasználó olyan bejegyzésre bukkan, amely a megítélése szerint akadályozza a kulturált társalgást, illetve a Fórumszabályzatba, vagy a törvénybe ütközik, jelezze azt a bejegyzés jobb alsó sarkában található "Jelentem!" gombra kattintva. Amennyiben bárki úgy véli, valamely bejegyzés tartalma nem állja meg a helyét, és valakit vagy valamely céget jogtalanul, igazságtalanul és alaptalanul hoz hátrányos helyzetbe, kérjük, a info@saecokeszthely.hu e-mail címre írott levélben ezt indokolja meg, és amennyiben a moderátorok jogosnak találják észrevételét, a bejegyzést töröljük.

Hozzászólások törlése

A moderátorok joga és kötelessége, hogy az itt következő pontok valamelyikét megvalósító hozzászólásokat a fórum adatbázisából törlésre kijelölje, törölje.

1. Jogsértő hozzászólások

Jogsértő minden olyan hozzászólás, amely közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.

2. Tiltott nicknév vállalása

Nem használható olyan nick, amely egyértelműen köthető egy (ideiglenes vagy végleges) tiltás alatt lévő másik nickhez. Az ilyen tevékenység az adott álnév azonnali, végleges tiltását vonhatja maga után.

3. Témarombolás

Technikai rombolás: JAVA-alkalmazások, nagyméretű képek (>100kB), nagy terjedelmű szövegek bemásolása, a topicok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások ("linkek"), képek, elrontott HTML-kódok, automatikusan induló fájlletöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a topic méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát.

Tartalmi rombolás: a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, agresszív vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólások.

Ismétlés ("flood"): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást egy vagy több topicban, több alkalommal helyez el.

4. Alpári illetve agresszív, fenyegető hangnem

Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív vagy fenyegető-e (stb.), a moderátorok feladata eldönteni az adott fórum, illetve a téma jellegének függvényében.

5. A szerkesztéssel, moderálással, a szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó hozzászólások törlésre kerülnek.

6. Személyes adatok engedély nélküli közzététele

Bárki valós, személyes adatának (név, lakhely, munkahely, beosztás stb. – ún. "IRL adatok") engedély nélküli közzététele tiltott – és így törlésre kerül –, amennyiben az érintett azokat nem saját maga hozta nyilvánosságra. Ellenkező esetben is kötelező hivatkozni az illető felhasználó azon hozzászólására, ahol személyes adatait közzétette vagy arra egyértelműen utaló csatolást (linket) helyezett el.

7. A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas hozzászólások, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató csatolások (linkek) szintén tiltottak.

Letiltások

A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosultságait korlátozhatják. A tiltás az adott fórumcsoportra, fórumra, klubfórumra vonatkozóan lehet ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy nap, egy hét, egy hónap, végleges. A letiltási tételek nem kötelezően ebben a sorrendben követik egymást; adott esetben akár azonnal kiszabható a legsúlyosabb büntetés is.

Több fórumot érintő, kirívóan súlyos esetben a fórumok adminisztrátorai az adott regisztrált felhasználót letilthatják a teljes fórumra vonatkozóan is, összes ndash; addig közzétett – hozzászólásának törlésével együtt.

Olyan nick használata, amely köthető egy – ideiglenes vagy végleges – tiltás alatt lévő másik felhasználói névhez, ugyancsak a mondott nick azonnali, végleges tiltását vonhatja maga után.

Offtopic (vagy offtopik, röviden off)

Az adott témához nem kapcsolódó üzenet, megjegyzés. Kerülendő. Ha megtöri a témában folyó társalgást, azt a felhasználók – jogosan – zokon veszik. Privát természetű kommunikációra email küldését javasoljuk.
Ha mégis szándékosan offtopic bejegyzést követ el valaki, fogja rövidre, és jelezze az üzenetben (pl: OFF Nézd meg a leveleidet ON). Az "ontopic" vagy "on" a szigorúan a témához tartozó bejegyzés. Normális esetben ezt nem kell használni, és nem kell jelölni, ha témába vágó társalgás folyik.

A helyesírásról

Természetesen minden körülmények között törekedjünk a helyesírás szabályainak betartására. Az írásjelek, a szóközök (pl. pont és vessző után), a bekezdésekre bontás mind fontos dolog. Törekedj az átláthatóságra. Míg chaten a kommunikáció túl gyorsan zajlik, ezért nem lehet olyan éberen ügyelni a helyesírásra, addig a fórumokon van idő megfogalmazni, átolvasni az üzenetet elküldés előtt.
Ugyanakkor az internetes kommunikációban a helyesírás szabályai rugalmasak: néhány szándékos „fonetikus” átírás, az ékezetek hiánya (ami operációs rendszertől, böngészőtől stb. is függhet) nem feltétlenül minősül hibának.

 

Felhasznált és ajánlott hivatkozások:
RPG Fórumszabályzat
Index Fórumszabályzat
Magyar Netikett oldal - Netikett forráslista
Netikett, kiegészítésekkel

Hozzászólások

saecoteszt képe

Kérem, hogy mindenki tartsa be az itt leírtakat!

A fent leírt szabályok figyelmbevételével, mindenkinek további jó fórumozást kívánunk!

 

saeco admin