Garanciális feltételek

Garanciális feltételek

Garanciális feltételek:

Új kávégépek esetén: A gyártói specifikációja szerint.

Használt kávégépek esetén:

A Vásárló érdeke a hiba felfedezése után kifogását haladéktalanul közölni, és a készüléket ilyen állapotban tovább nem működtetni. Ellenkező esetben a garanciavállalás megvonását eredményezheti. Minden általunk forgalmazott felújított  kávégépen teljes felújítást, zsírtalanítást és  vízkőmentesítést  végzünk majd hosszas tesztelés és takarítás után kerül eladásra kifogástalan esztétikai és műszaki állapotban. A szervizelés során a központi egység a daráló és a kazánok stb. teljes átvizsgáláson esnek át, és ha ezek a részegységek hibásak, javítással vagy cserével szüntetjük meg a hibát.  Kávégépeinkre 6 hónap garanciát vállalunk.  Nem vonatkozik olyan károkra, amelyeket vízkőlerakódás, a használati utasítás figyelmen kívül hagyása, természetes elhasználódás, piszkolódás, erőszak, vagy túlzott igénybevétel, valamint hasonló rendeltetésellenes használat okoz.

A központi egységet gyakran kell  zsirozni/akár két hetente főleg a nagy tömitést, a kuposodó tengelyt a közp.egys. alján és a központi egység mögötti csatlakozón lévő tömitéseket./

A karbantartáshoz szükséges anyagok/vizkőtelenitő, kenőzsir az üzletben megvásárolhatóak/

A vizkőtelenitést legalább havonta végezzék el a használati utasitás szerint, ill. ha a gép kéri akkor mindenképp!!

/NEM GARANCIÁLIS SZERVIZ FELADAT/

Egy használtkávégépben levő kazán, vagy vezérlő panel bármikor meghibásodhat annak ellenére, hogy a szerviz mindent megtett a gép szerelésekor. Mivel a vevő döntése a használtgép vásárlás, (hiszen töredék áron vesz meg egy gépet) a garancia is részben őt terheli .

A központi egységet legalább hetente alaposan langyos folyó víz alatt öblitsék el!!

·  Karbantartási munkák elvégzése a Vásárló feladatát képezi. Az ilyen okból hibás termék javítási költsége a jótállási időtartamon belül is a Vásárlót terheli.

·  A garancia nem terjed ki a kávéfőző gép vízkő lerakódásból eredő meghibásodásaira, a természetes kopásból eredő hibákra, valamint a készülék tisztítására. Az ebből eredő javítási vagy karbantartási munkák elvégzését a szakszervizek megfelelő térítés mellett végzik.

A használt termékekre sem az Európai Unióban, sem hazánkban nincs kötelező jótállás, hanem csak szavatosság. Ez azt jelenti, hogy a használt terméknek is a teljesítéskor hibátlannak, azaz természetesen a korának megfelelő állapotban kell lennie. Meghibásodás esetén a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék már a megvásárláskor hibás volt.

A használt termékekre sem az Európai Unióban, sem hazánkban nincs kötelező jótállás, hanem csak szavatosság. Ez azt jelenti, hogy a használt terméknek is a teljesítéskor hibátlannak, azaz természetesen a korának megfelelő állapotban kell lennie. Meghibásodás esetén a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék már a megvásárláskor hibás volt.

Általános szabály, hogy csak akkor lehet a vételár részleges vagy teljes megtérítését kérni, ha a javításra, illetve a cserére nincs lehetőség.

 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

 

  • használt áru az adásvétel tárgya, megint csak nem alkalmazható a jogszabály - visszavásárlás NINCS! 3 napon belül kötelező csere van, 3 napon túl javítás. DE csak akkor, ha a kereskedő jogi személy és nem magánember, illetve ha nagy értékű ÚJ műszaki cikk az adásvétel tárgya.
  • 2. Kellékszavatosság: A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja. Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Használt termékek esetén ez a határidő 6 illetve 12 hónap!(Ez minden esetben külön a terméknél felvan tüntetve) A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni. A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.